Χαπι της επομενης μερας

Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2008

 

Ως Αντισύλληψη χαρακτηρίζονται όλες οι μέθοδοι που παρεμποδίσουν τη γονιμοποίηση του ωαρίου ή εμποδίζουν την εμφύτευση του γονιμοποιημένου ωαρίου. Σε αυτές περιλαμβάνονται:

Η Επείγουσα Αντισύλληψη είναι ένας ασφαλής και αποτελεσματικός τρόπος για να αποφύγει μια γυναίκα μια πιθανή ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη, μετά από μια σεξουαλική επαφή στην οποία δεν λήφθηκαν ή απέτυχαν τα μέσα αντισύλληψης. Η μέθοδος αυτή είναι επίσης γνωστή και ως «χάπι της επόμενης μέρας».

Η Επείγουσα Αντισύλληψη μπορεί να ελαττώσει σημαντικά τον αριθμό των ανεπιθύμητων κυήσεων και βεβαίως των εκτρώσεων. Σύμφωνα με στατιστικές μελέτες, ποσοστό 50% των ανεπιθύμητων κυήσεων οφείλεται σε αποτυχία της εφαρμοσμένης μεθόδου αντισύλληψης

Το "χάπι της επόμενης ημέρας" είναι ένα εξειδικευμένο προϊόν, που σχεδιάστηκε αποκλειστικά και μόνο για Επείγουσα Αντισύλληψη, η οποία θα πρέπει να εφαρμόζεται εντός 72 ωρών μετά από σεξουαλική επαφή, κατά την οποία δεν λήφθηκαν ή απέτυχαν τα μέτρα προφύλαξης.

Το "χάπι της επόμενης ημέρας":
Η εφαρμογή της Επείγουσας Αντισύλληψης απαιτεί τη λήψη ενός δισκίου λεβονοργεστρέλης.

Για να επιτευχθεί η μέγιστη αποτελεσματικότητα της μεθόδου θα πρέπει η Επείγουσα Αντισύλληψη να εφαρμοσθεί όσο το δυνατόν νωρίτερα, κατά προτίμηση εντός 12 ωρών, μετά τη σεξουαλική επαφή κατά την οποία δεν λήφθηκαν ή απέτυχαν τα μέτρα προφύλαξης, και όχι αργότερα των 72 ωρών (3 ημερών) μετά τη σεξουαλική επαφή.

Πιο συγκεκριμένα, αν το "χάπι της επόμενης ημέρας" ληφθεί:

Η χρήση της Επείγουσας Αντισύλληψης συνιστάται αν τις τελευταίες 72 ώρες είχατε σεξουαλική επαφή, κατά την οποία δεν λήφθηκαν ή απέτυχαν τα μέτρα προφύλαξης / αντισύλληψης ή σε περίπτωση βιασμού.

Κάθε αντισυλληπτική μέθοδος είναι δυνατόν να αποτύχει ή να µην χρησιμοποιηθεί σωστά, όπως για παράδειγμα:
Το "χάπι της επόμενης ημέρας" είναι το μοναδικό μέσον για να προλάβει κάποια γυναίκα μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη μετά τη σεξουαλική επαφή, αλλά πριν η εγκυμοσύνη ξεκινήσει.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η Επείγουσα Αντισύλληψη δεν ανήκει στις συνήθεις μεθόδους αντισύλληψης (προφυλακτικό, αντισυλληπτικά χάπια, διάφραγμα, σπιράλ, κοκ) και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να τις αντικαθιστά.

Παρενέργειες:

Ανεπιθύμητα περιστατικά που έχουν καταγραφεί σε
διάφορες κλινικές μελέτες είναι:

Ναυτία και εμετοί
Ζαλάδες, κόπωση, πονοκέφαλοι
Πόνοι στην κάτω κοιλία, μαλάκυνση των μαστών
Αιμορραγία από τον κόλπο